MOI

Tiskové výstupy Portolanu jsou díky MOI k dispozici kdykoliv na kterémkoli místě. MOI automaticky převede tisk do PDF, MS Word nebo Excel dokumentů a odešle tyto dokumenty e-mailem požadovanému příjemci. Celosvětově, protokolovaný a vyhotovený jako Office dokument.

Prvotřídní prezentace
MOI Vám nabízí možnost, převést vlastní tiskové výstupy (např. Query) nebo standardní sestavy z aplikací Portolanu do obvyklých MS Office formátů, Word nebo Excel. Možný je také výstup ve formátu PDF. Převedení je možné řídit individuálně. Možnosti nejsou omezené. Lze integrovat loga, zobrazovat čísla jako čárové kódy, barevně vyznačit důležité pasáže v textu atd. Toto vyhotovení je možné provést v závislosti na obsahu tisku, neboť program přečte každý řádek a formátování následuje jen pokud obsah souhlasí.

Dodatkové informace
Dodatkové informace mohou být automaticky včleněny a doplnit obsah tištěného originálu. Vedle optického vyhotovení je možné dodatkové informace včlenit do vystaveného dokumentu. Tak je možné do tisku doplnit např. dodací podmínky, varování atd. nebo dodatková poučení z externích textových módů, pokud tištěný originál určité poučení obsahuje.

Automatizovaný průběh
Obsahy sestav mohou být přenášeny a odesílány manuálně. Nebo je také možné, zautomatizovat vytváření a odesílání dokumentů. Aplikace přitom kontroluje, zda výstupy byly vytvořeny přeměněny a dokument odeslán příjemci, který byl předtím buď uveden nebo zjištěn z obsahu dokumentu pomocí MOI. K tomu není třeba žádného uživatelského zásahu. Celkový Workflow je definován a aktivován jednorázově. Celé zpracování pak probíhá automaticky.