FNR – Finanční reporting

Díky FNR můžete pracovat s velice výkonným systémem sestav s integrovaným generátorem sestav ke zobrazení hospodářských vyhodnocení a podnikových ukazatelů jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a likvidita.

Vytvoříte uzávěrku dle HGB, IAS/IFST, US-GAAP a jiné sestavy. Jako údaje pro sestavy slouží obraty period obchodního roku z kont finančního účetnictví, dat kontrolingu, ale také existujících plánovaných hodnot.

S obvyklou technikou Portolanu „Top Down“, sledujete data až na úroveň dokladů. Automatizovaný přenos dat do tabulkových aplikací jako např. MS Excel, je samozřejmostí.