ARA – Vytváření souborů ze sestav

K získání potřebného množství detailních informací nezbytných pro rozhodování managementu musíme zredukovat a konsolidovat množství dat. Proto je nutné spojení od detailních informací k rozhodově orientovaným ukazatelům potřebným pro rozhodování. Výsledek musí odpovídat Vaší podnikové strategii a proto musí být volně definovatelný.

Důležité při tom je, že dnes již finanční ukazatele nemusí být sledovány odděleně. V rámci nových kompletních kontrolingových a manažerských sestav jako např. Balanced Scorecard, musí být možné jednoduché propojení finančních a kontrolingových informací s informacemi z jiných podnikových oblastí a také s externími informacemi.

Také grafická forma managerských informací podléhá vysokým nárokům.

Pokud nemáte oprávnění a ještě Vám chybí důležité informace, řešením je ARA.