FSM Management finančního segmentu (Správa segmentu)

Zobrazení finančních informací dle segmentů má pozorovateli pomoci lépe porozumět výdělečnosti podniku, rizikům, odhadům a celkově tak podnik posoudit.

FSM převádí účetní procesy se souvisejícími segmentovými informacemi různých druhů produktů a služeb, které podnik vyrábí a nabízí, do rozšířené hlavní knihy a tak vytváří datový základ pro vytváření segmentových zpráv.