CCM – Management středisek

Funkcí Managementu středisek je správa druhů nákladů a středisek. Úkolem Managementu středisek je transparentní poskytnutí struktury Vašich nákladů a jejich rozdělení na výkonové jednotky.

Nevytváří se jen požadovaná stuktura druhů nákladů, ale také organizace středisek podle provozních požadavků. Proto je nutné zobrazení více paralelních hierarchií středisek jako např. organizační a funkční struktury. Často je nápomocné přídavné zobrazení různých skupin středisek. Jednou z nejdůležitějších úloh kontrolingu je rychlé a fundované plánování, přičemž se sledují Top-down a Bottom-up, ale také protichůdné rozpočtové plány. Dalšími požadavky jsou koordinace různých částí rozpočtu vůči celkovému rozpočtu, nebo provedení rozpočtu orientovaného na výchozí hodnoty. Tyto a jiné úlohy vyžadují maximální flexibilitu podporovanou systémem. Musí být povoleny různé scénáře a projekty. V tomto rámci je také důležité správné rozpouštění hodnot plánu a variant.

Jako základ rozpočtu a skutečně vynaložených nákladů budou zapotřebí nejrůznější zúčtovací věty pro plán a skutečnost. Jimi se budou ohodnocovat celkové náklady např. v souvislosti s odlehčením středisek pomocí zakázek nebo výpočtu profitu. Se specifickým zobrazením struktury fixních nákladů tvoří Management středisek základ pro rozhodování Managementu rozpočtů a výsledkový management.

S CCM od Portolanu získáte perfektní nástroj pro Management nákladů a výnosů.

Poskytne Vám exaktní zobrazení Vašich nákladů a organizační struktury. Podle jakých kritérií budete analyzovat informace týkající se nákladů, se rozhodnete při vyvolání příslušného vyhodnocení.

Při Vašem rozpočtování budete v rámci CCM podporováni pomocnými prostředky jako jsou nezávislé varianty plánování, možnost rozpočtování na základě výchozích hodnot, použití rozmanitých hierarchických struktur, faktorů plánování a definovatelnými klíči rozdělování. Při tom se rozhodnete, kterou součást (např. výpočet plánovaných flexibilních nákladů) zadáte jako základ pro Vaše plánování. K dispozici jsou všechny varianty rozpouštění. Vytvoření různých zúčtovacích vět proběhne automaticky dle volně definovatelných specifických požadavků podniku.

Možnosti analyzování jsou dále podporovány rozsáhlými možnostmi prognóz, přičemž mohou být zadány buď rozdílné plánovací věty propojené se skutečnými větami, nebo založena individuální početní operace.

CCM je tedy ideální nástroj pro kontroling nákladových a výnosových středisek.

Kromě toho vytváří základ pro integrované koncepty kontrolingu. Tak je možné nastavit automatické odtížení středisek pomocí zakázek a projektů. Ohodnocení výkonů souvisejících se zakázkami a projekty probíhá v CCM pomocí vybraných zúčtovacích vět.

Co Vám CCM nabízí?

 • Zúčtování druhů nákladů a středisek
 • Zúčtování plánovaných fixních a flexibilních nákladů
 • Celkové a částečné zúčtování
 • Zúčtování interních výkonů
 • Libovolné simulace, plánování, prognózy
 • Libovolné hierarchie
 • Flexibilní analýzy odchylek
 • Volné definování druhů nákladů
 • Automatické generování zúčtovacích vět pro všechny druhy výchozích hodnot/ druhů nákladů dle libovolné definice
 • Mnohostrannou podporu rozpočtování
 • Periodická vyrovnávání/vymezení
 • Automatické převzetí všech dat z předsystému