PRJ – Ziskovost

Můžete kdykoliv říci, jak vypadá stav Vašich projektů, co se nákladů týče?

Víte, s jakými náklady musíte počítat u danného projektu popř. určitého projektového portfolia při různých variantách?
Velmi často ztroskotá výsledek projektu na chybném ohodnocení toku množství nebo na zanedbaném sledování nákladů. Aby k tomu nedocházelo, musí být Ziskovost integrována do systému Managementu nákladů podniku. Vaše projekty musí podléhat shodným pravidlům pro ohodnocení jako Vaše aktivity nevztahující se k projektu. Pro projekty musí být vykázané výkony viditelné jako odtížení střediska, aby také zde byla zaručena nejlepší možná efektivita.

V dnešní době je projektportfolio často velice komplexní. Menší IT-projekty jsou např. vedle obrovských investičních projektů, vývojových projektů, mohou mít vnitřní charakter nebo být prodány jako služba. Každý rozdílný typ projektu vede k rozdílné potřebě informací. Touto komplexností se vztahují členité záznamy k jednoduché strukturizaci a hierarchizaci

Se Ziskovostí PRJ, jako komponentou Portolan iEVM-aplikace, máte solidní základ pro kontroling projektů. Díky integrovanému zohlednění Managementu nákladů se vytváří celkový obraz Vašeho podniku. Zúčtovací věty budou používány dle volně definovaných pravidel v CCM Managementu středisek a vybrány pro ohodnocení.

Na druhé straně budou odtížená střediska ihned viditelná prostřednictvím rozdílných projektů. V neposlední řadě slouží Ziskovost, CCM Management středisek a Kontroling výroby, jako základ nákladů pro PRA Management ziskovosti. Plná integrace s oblastí Portolanu FXM Majetkového účetnictví a FIA Finančního účetnictví, převezme při potřebě automatickou aktivaci z investičních projektů. Pomocí specifické struktury projektu docílíte maximální transparentnosti. Každý druh projektu podléhá vlastním pravidlům a uchovává potřebný obsah informací.

Výsledek PRJ Ziskovosti je plně transparentní k Vašemu rozdělení projektu a integraci do celkového systému Managementu nákladů.

Co Vám PRJ nabízí?

 • Kontroling projektů
 • Kontroling investic s kompletní integrací do finančních aplikací FXM a FIA
 • Libovolné simulace, plánování
 • Hierarchizaci
 • Plné a částečné sledování nákladů
 • Flexibilní analýzy odchylek
 • Automatické ohodnocení převzatého množství pomocí, v Managementu středisek (CCM) nastavených, zúčtovacích vět
 • Sledování statistiky projektů
 • Seskupování dle libovolných kritérií
 • Před-, průběžné a výsledné kalkulace projektů
 • Výkaz a analýza zúčtovaných plánovaných nákladů Automatické převzetí dat z předsystémů
 • Převzetí objednávek