FXM – Majetkové účetnictví

Naše řešení nahrazuje tradiční majetkové účetnictví a rozšiřuje jej na centrální evidenční a řídící instrument pro veškerý majetek. Neboť Vy neevidujete jen majetek, ale veškerý inventář, který se nachází ve Vaší firmě. K tomu počítáme vedle movitých věcí a nehmotného majetku také leasingový a finanční majetek.

S majetkovým účetnictvím Portolan® paralelně ohodnotíte majetek v souladu s národními a mezinárodními předpisy, jako např. HGB, odpisy dle legislativy jednotlivých zemí, US-GAAP nebo IAS/IFSR.

Přednosti a použití

 • Internacionalita

Podnikáte v jiných zemích?
Pak potřebujete řešení, které je možné jednotně užít ve všech pobočkách.
Také pod pojmem internacionalita rozumíte více než čistou vícejazyčnost?
Pak jsme my partnerem, který podporuje Vaší budoucí mezinárodní orientaci. Zda budete odpisovat ve Francii s přesností na dny, v Německu degresivně nebo čtvrtletně v Americe, umí FXM již dnes.

 • Ohodnocení

Analýza důsledku rozdílných způsobů odpisování.

 • Plánované odpisování

Přehled odpisů na zakládě aktuální skutečnosti a plánování budoucích investic pro libovolně definované časové období.

 • Doplňkové informace

Správa technických a hospodářských doplňkových informací s četnými možnostmi vyhodnocení.

 • Audit

Rozsáhlé výběrové možnosti, např. výběr nejvyšších hodnot přírůstků a úbytků.

Prvky a funkce

 • Ohodnocení

V závislosti na legislativě pro odpisování a Vašich individuálních požadavcích definujete rozdílná odpisování pro každý majetek.
FXM Vám navrhuje parametry odpisování a umožňuje jejich změny v rámci zákonem přípustné volitelnosti. Hromadným zadáváním majetku můžete pověřit nekvalifikované osoby. Systém dohlíží na to, že smí být přiřazeny jen přípustné parametry odpisování.
Pro účely kalkulace vypočítáte odpisy a úroky na základě hodnot znovupořízení za použití prodloužené doby použitelnosti. Indexové řady pro přepočet nově pořízených hodnot spravujete Vy sami v závislosti na požadované detailnosti. V rámci ohodnocení pojištění můžete naproti tomu pracovat s jinými indexovými řadami.
Pro srovnatelnost majetků v rámci rozdílných koncernů ohodnotíte např. v USD nebo jiné cizí měně a odpisujete dle jednotlivých pravidel.

 • Otevřenost

Daňoví kontroloři a auditoři mohou kdykoliv plně zobrazit historii a vývoj majetku.

 • Simulace

Pomocí tohoto nástroje můžete simulovat změny odpisování.
Systém vytvoří podklady pro rozhodnutí zda koupit nebo použít leasing v rámci legislativních pravidel pro odpisování.

 • Aktuálnost

Zaúčtování dokladu vede automaticky k aktualizaci všech hodnot majetku a kont. FXM ihned vypočte odpisy a zůstatkovou účetní hodnotu pro všechny periody roku.

 • Standardní sestavy

Samozřejmě, že v FXM můžete vytvářet sestavy jako stav majetku, brutto a netto obraz majetku, přírůstky, přeúčtování, úbytky, odpisy, zvláštní položky, přirážky, pojištění, leasing, atd. Pomocí generátoru sestav disponujete nástrojem, s kterým můžete analyzovat hodnoty a informace o stavu majetku zhuštěné za rozvahovou pozici, konto a jednotlivý majetek.

 • Individuální vyhodnocení

Váš individuální nástroj pro vyhodnocení v rámci FXM umí ještě víc. Vybírá majetek dle částek a obsahů Vámi použitého uživatelského pole. Vytvoříte si definovaný seznam, podle kterého jsou tříděny všechny majetky za středisko, stanoviště, divizi atd. Dále podle výše odpisů nebo podle jiných kritérií. Pro Vaše auditory můžete zároveň vytřídit nejvyšší hodnoty přírůstků, přeúčtování a úbytků.

 • Sledování projektu

Touto funkcí analyzujete, který majetek pochází z kterého investičního projektu. Náklady, které jste přiřadili pomocí našeho PRJ Ziskovosti investičnímu projektu, budou automaticky aktivovány a přímo přeneseny na majetek ve výstavbě – zhuštěně nebo za jednotlivé doklady. Úplné a částečné přeúčtování při uvedení do provozu vede automaticky k výpočtu odpisů.

 • Investiční plánování

FXM je řešení, které podporuje veškeré plánování. Díky vazbě Vašeho aktuálního stavu majetku s pořízením a úbytky v budoucnosti, si vygenerujete podrobný přehled odpisů na příštích 20 let.