DST – Data Storage Tool

Od 1.1.2002 má finanční úřad na základě novely zákona o správě daní z 23.10.2000 (Svazek část I, strana 1433, bod 7 a 8) právo kontrolovat vedení účetnictví a daňových povinností pomocí systémů na zpracování dat. „Zásady přístupu k datům a kontrolovatelnost digitálních podkladů (ZDKdP)“ obsahují pravidla k převodu práv na přístup k datům. Přístup k datům se omezuje jen na data související s daněmi. Data Finančního účetnictví, Majetkového účetnictví a mezd jsou k dispozici po celou dobu vymezenou zákonem.

Nasazení nejrůznějších systémů pro vedení účetnictví může způsobit vysoké náklady na školení přístupu k datům při daňové kontrole.

Řešením od Portolanu pro vyhovění těmto požadavkům je DST Data Storage Tool.

Potřebná data budou extrahována za firmu pro uzavřený a kontrolovaný obchodní rok z databanky Finančního a Majetkového účetnictví. Poté je možné tato extrahovaná data pomocí archivačního programu z databanky odstranit. Počítadlo stavu archivu automaticky kontroluje a protokoluje diference.

Import dat do databáze Access proběhne jen tehdy, pokud při kontrole počítadla nejsou zjištěny žádné rozdíly.

DST aplikace nabízí rozsáhlé funkce pro zobrazení archivu Finančního a Majetkového účetnictví.

Pomocí rozbalovací funkce „Drilldown“ se dostaneme od sald kont až k účetním dokladům. Vyhledávání dokladů s velkými možnostmi výběru pomáhá při analýzách účetních dokladů.

Majetkové účetnictví poskytuje zobrazení majetku na úrovni rozvahové pozice, kont a majetku, ale také vyhodnocení historie majetku a dokladů a předběžnou analýzu. Vybraná data je možné dle potřeby tisknout nebo exportovat do textového souboru, excelu a XML formátu.

DST – aplikace může být společně s archivem dat uložena na CD-ROM popř. DVD a poskytnuta daňové kontrole.

Co Vám DST nabízí?

  • DST poskytuje v ZDKdP (Zásady přístupu k datům a kontrolovatelnost digitálních podkladů) definovaný datový přístup s vytvořením datového nosiče.
  • Export dat pro finanční úřad
  • Archivace více obchodních let na jednom CD
  • Cenově výhodné řešení povinného uchování dat (až 10 let) na nosič CD

Archivace uvolňuje kapacitu počítače, zajišťuje denní provoz a šetří náklady.