COM – Management zakázek

Jaké je rozložení nákladů ve Vašem podniku?

K jakým nákladům můžete přiřadit určité zakázky, projekty, produkty nebo procesy?

K zodpovězení těchto otázek potřebujete výkonný management, ve Vašem podniku existujících, nákladových objektů resp. zakázek.

Analýza vzniklých odchylek ohodnocení zboží ve výrobě a také zúčtování celkových nákladů, jsou pro solidní Management zakázek nezbytností. K tomu musí být vytvořena transparentní struktura výroby a za další existovat spolehlivý a přístupný základ pro ohodnocení, který převede převzaté údaje množství na hodnoty.

Pro efektivní řízení projektů platí shodné požadavky. Další detaily pro projektový kontroling se dozvíte v popisu aplikace PRJ – Projektový kontroling.

Procesově orientované pojetí umožňuje dále diferencované a příčinné sledování spotřebovaných výkonů vnitropodnikových toků.

Společně s informacemi o fixních nákladech z Managementu středisek, tvoří Management zakázek základní modul na straně nákladů pro Rozpočtový management a dále pro objektivní a podrobné analýzy podnikových zisků

Management zakázek od Portolanu nabízí nejlepší možnou podporu Vašemu výrobnímu kontrolingu.

Ke strukturované Top – Down analýze mohou být prostřednictvím COM vytvořeny různé možnosti zhuštění jako hierarchie (např. přes oblast produktů) a skupiny (např. zákazníci).

Pro ohodnocení výkonů, a tím vlastní tvorby hodnot, je nutná použitelnost reálných zúčtovacích vět. K tomu budou v rámci Managementu středisek automaticky použity všechny potřebné zúčtovací věty dle specifik zadavatele. Tak je možná analýza produktů pro zodpovězení všech položených otázek. Přitom může být použit jako základ pro úplný nebo částečný odhad.

Portolan je jako Management středisek ideální podporou pro integrovaný výrobní kontroling.

Co Vám COM nabízí?

 • Výrobní kontroling se sledováním zakázky
 • Plánovaný výpočet pevných a flexibilních nákladů
 • Výpočet celkových a částečných nákladů
 • Hierarchizace
 • Libovolné simulace a plánování
 • Flexibilní analýzy odchylek
 • Zúčtování práce v procesu
 • Skupinování dle libovolných kritéri
 • Automatické ohodnocení převzatého množství pomocí vypočtených zúčtovacích vět v Managementu středisek (CCM)
 • Předběžné, současné a dodatečné kalkulace zakázek
 • Výkaz a analýza vypočtených plánovaných nákladů
 • Automatické převzetí dat všech předsystémů