DWH – Datový sklad

iEVM Datový sklad je integračním propojením mezi naší klasickou aplikační databankou a doplňkovým front-end-systémem (např. MIS-systémy, OLAP-Tools atd.)

Zde můžete dosáhnout individuálních informací jako ukazatelů a vyhodnocovacích kritérií (např. zákazník, zboží, atd.), ve volně definovatelné datové struktuře tzv. datovém souboru.

Tím je ulehčena integrace informací operativního kontrolingu k podnikovým managerským informačním systémům respektive generátorům sestav jako např. Cognos, EIS, Hyperion atd.

Přednosti:

  • získání dat a informací je možné bez podrobných znalostí databanky Portolanu a bez dalších nákladných programů
  • struktura datového souboru není pevně předdefinována a může být upravována uživatelem k jeho individuálním požadavkům na obsah informací
  • dynamické a flexibilní získání informací zajišťuje vysokou úroveň výkonu, neboť do datového systému budou převzata jen data definovaná uživatelem.

Ovládání iEVM Datového skladu je pomocí přehledných a jednoduchých dialogů, takže ECP Key-User si může iEVM datový systém modifikovat sám. iEVM Datový sklad je vyvíjen tak, že odpadají programové práce po změně verze (v protikladu k přímému získání dat z databanky pomocí individuálních zákaznických programů nebo přístupů!).

iEVM Datový sklad je výkonný prvek a nabízí podstatné přednosti pro všechny zákazníky, kteří používají aplikace centrálních sestav resp. informační systémy.