IPC – Skladový kontroling

IPC je univerzální integrační prvek iEVM-produktů.

IPC obsahuje řídící nástroj pro toky množství a hodnot podniku. Zachycuje veškeré procesy pro centrální kontaci, ohodnocení a převedení všech finančně rozhodujících procesů podniku do kontrolingu

IPC se skládá z modulů Skladového kontrolingu a Kontrolingu výroby:

IPC – Skladový kontroling
Se Skladovým kontrolingem vytvořil Portolan nástroj, s nímž můžete kdykoliv zjistit bez rozsáhlých ručních uzávěrek toky materiálu, a tím se rychle dostat k výsledku. Předpokladem je aktivace modulu PRM a FIA.

PORTOLAN IPC-Skladový kontroling umožňuje denní automatické a schválené závěrkové vyhodnocení toků množství všech zásob materiálu standardní cenou (materiální účetnictví).

Tím je zajištěno, že všechny oblasti kontrolingu pracují se vzájemně schválenými a správnými čísly.

Díky permanentní koordinaci výnosových kont a kont zásob, tvoří IPS základ pro rychlý a spolehlivý reporting. Odpadá nákladná ruční inventarizace kont při měsíční uzávěrce.

Detailní analýzy na úrovni kont a skladových položek umožňují exaktní lokalizaci eventuelních příčin chyb. Chyby a neshody při ohodnocení zásob, skladových pohybů a prodejů, mohou být rychle rozpoznány a odstraněny.

Změní-li se ceny, proběhne při změně periody automatické ohodnocení stavů.

Předdefinované nastavení s návrhy konceptů a analýz zajistí rychlou a efektivní implementaci.

IPC – Kontroling výroby
Tento modul navazuje jako integrační prvek na modul COM-Management zakázek.

Přebírá automatické zakládání Vašich zakázek jako nosičů nákladů. Současně při tom umožňuje vytvořit tzv. skupiny nosičů nákladů podle specifických kritérií vyhodnocení.

Základní procesy, požadované pro vypovídací schopnost kontrolingu výroby, jako je použití materiálu, produkce materiálu ale také časové a BDE-zpětné hlášení, mohou být právě tak převzaty s dodatkovými informacemi (třídící pojem).

Flexibilní metody nastavení dílčích procesů, kont a nákladových míst, poskytují maximum pro individuální členění a transakční zpracování.

Přímý přístup k ceně a kalkulacím umožňuje okamžité ohodnocení pohybů materiálu.

Zúčtovací věty z Managementu středisek jsou převzaty k ohodnocení spotřebovaných výkonů ve výrobě a vytvoření konečného přehledu o vytváření hodnot v podniku.

Zásadní podíl pro posouzení vytváření hodnot tvoří také výrobní směrnice. Zde IPC zohledňuje dílčí proces zpracování. To znamená, že budou rozpuštěny kusovníky a pracovní plány ohodnocené z výsledných transakcí, a tak mohou být porovnávány ve výkazech skutečné produkce.