PRM – Management rozpočtování

Nejdůležitějšími otázkami pro úspěšné řízení podniku jsou:

 • S kterými produkty/skupinami produktů/trhy/zákazníky/atd. vykazuje podnik zisk a naopak?
 • Kteří zákazníci jsou nejlepší s ohledem na jejich hrubý rozpočet?
 • Jak vypadá srovnání oblastí odbytů? Kde je který produkt silný nebo slabý?
 • Jak vypadá optimální skladba produktů?

Bez těchto informací je strategický vývoj produktů a cílené zpracování trhu sotva, respektive jen stěží možný. K získání těchto dat potřebujete systém, který přesně zobrazí situaci Vašeho trhu a výkonů a je propojen se všemi relevantními informacemi Managementu nákladů.

Přímým přístupem k odbytovému plánu a datům odbytu, ale také integrací celkového Managementu nákladů a výnosů, je možné zobrazit plánované souvislosti, účinky trhu a zobrazit stav odbytu na vytvořených výkonech.

Díky ohodnocení prodaných produktů vůči výrobním nákladům a také integraci celkového Managementu nákladů je možné zobrazit jak strukturu výnosů tak strukturu nákladů.

Případné fixní náklady podniku mohou být odpovídajícím způsobem přiřazeny nějakému stupni ( výpočet rozpočtu nákladů), nebo pomocí libovolného klíče rozděleny dále na produkty nebo skupiny produktů.

Flexibilita PRM – reportů umožňuje uživateli uvést do praxe svou filosofii výkonového účetnictví. Může zcela libovolně definovat analyzovaná kritéria (zboží, skupina produktů, zákazníci, skupiny zákazníků, specializace, trhy , zástupce atd.) a různě vytvořené zprávy kombinovat.

Spojením s iEVM-Datovým skladem (DWH) získáte perfektní podporu celistvého Managementu nákladů a výnosů a tím i strategické informace pro Vaše podnikání.

Co Vám PRM nabízí?

 • Výpočet hrubého rozpočtu
 • Zjištění výsledku, kontrola odbytu
 • Specializace, produkty, zákazníci regionální sledování atd.
 • Uspořádání, objektivní srovnání
 • Výpočet celkových a částečných nákladů
 • Volná hierarchizace všech kritérií
 • Libovolné simulace, plánování, prognózy
 • Libovolné tvoření bloků fix.nákladů a jejich propojení na kritéria vyhodnocení (např. středisko odbytu na region/zem)
 • Automatické propojení s variabilními náklady (např. vývojové projekty na zákazníky a produkty)
 • Podíly
 • Rozsáhlou pomoc při rozpočtování
 • Automatické převzetí dat z předsystémů