IAU – Kontrola faktur

IAU od Portolanu zkontroluje u přijatých faktur jejich věcnou, početní a cenovou správnost.

V tak zvaném „3 way match“ přiřadí systém vztah mezi fakturou a objednávkou popř. příjmem zboží. Eventuelní odchylky mezi fakturou a objednávkou, popř. standardní cenou zboží budou vypočteny automaticky a společně s konečným zaúčtováním faktury zaúčtovány přímo do finančního účetnictví.

Historie objednávky Vám poskytuje ucelený přehled o dodávkách a pozicích faktury patřících k objednávce.