DMI

Jelikož se v současné době stále méně pracuje s originálními papírovými dokumenty, nabývá na důležitosti používání elektronické archivace dokumentů (DMS) , je proto výhodné, provázat v podniku používané programové řešení jako např. iEVM od Portolanu s tímto systémem.

Pro vyřešení tohoto požadavku Vám nabízíme „Integraci elektronické archivace dokumentů“ (DMI), automatizované, vysoce integrované propojení DMS s iEVM, s nímž budete mít z aplikace Portolanu přímý on-line přístup k originálním dokumentům. Díky rozsáhlým možnostem nastavení parametrů můžete přesně nadefinovat, které dokumenty mají být přeneseny do archivu.

Je vytvořeno přímé propojení z iEVM aplikace do archivu a archivované doklady je možné zobrazit prostřednictvím funkční klávesy. Dále DMI nabízí jiným aplikacím možnost použít veškeré funkce DMI mimo iEVM.

Portolan-DMI integruje nejrůznější DMS systémy, jako např. Easyware, InfoStore, IBM Content Manager a nabízí následující přednosti:

  • jednoduché ovládání
  • flexibilitu
  • rychlé a nekomplikované přizpůsobení změnám a novým požadavkům
  • procesy jsou standardizovaně ukládány a mohou být jen aktivovány
  • ve verzích
  • mimo DMS, je použitelné také pro integraci jiného archivačního systému

Využijte také možnost, navázat Vaše aktuální DMS prostřednictvím DMI k aplikaci Portolanu.