FCM – Finanční konsolidace

Vedení podniku, účtárna, kontroling, ale také účetní a daňový auditor mají rozličné požadavky na výkazy a analýzy provozně hospodářských ukazatelů koncernů. Dnešní organizační struktury potřebují finanční management, který umožňuje mnohem víc, než jen účtovat obchodní operace pro vytvoření jednotlivých ročních a měsíčních uzávěrek koncernů.

Rozdělení na různá stanoviště, různé měny, rozdílné účetní osnovy, uzávěrkové směrnice a směrnice pro ohodnocení, staví koncerny před řadu požadavků. Především expandující a na burze obchodující podniky potřebují rychlé a spolehlivé řešení proto, aby roční uzávěrka dceřinných nebo nově založených podniků měla dobrou vypovídací schopnost a bylo možné ji nenáročně konsolidovat.

Rostoucí dynamičnost trhu vede nejen k fúzím, zřizování a sloučení podniků, ale také ke změnám podílnictví. Přizpůsobivost konsolidace musí být proto možná kdykoliv.

Ukážeme Vám, jak se v Portolanu odráží tyto dynamické požadavky:

Modul konsolidace od Portolanu propojuje Finanční účetnictví FIA s funkcemi plánování a analýzami rozšiřujícího koncernového informačního systému. Data podniku je možné různě vyhodnocovat a zpracovávat pro další strategická rozhodnutí. Zadávání a dokumentace dat je akceptována významnými auditorskými společnostmi.

FCM od Portolanu disponuje komfortní a lehce obsluhovatelnou obrazovkou. Flexibilní zobrazení konsolidace tak umožňují různé koncernové analýzy.

Účinné a otestované standardní produkty jako Microsoft Excel©, arcplan inSight® a APPLIX iTM1 jsou vzájemně propojeny. Vaše investice jsou tak automaticky zajištěné.

Centrální obrazovka, definovatelná individuelně uživatelem, umožňuje přístup k analýzám, přehledům a funkcím.

Jsou k dispozici skutečně všechna data konsolidovaných dceřinných podniků a účastí?

Rozdílné ukazatele (např. dle společností a stupňů konsolidace) potřebují zajistit rychlou a spolehlivou kontrolu. Rozsáhlou kontrolu správnosti zajistíme proto, aby bylo možné konsolidovat jen plnohodnotné a odsouhlasené podklady.

Pro rychlé provedení ruční konsolidace je k dispozici přehledná obrazovka.

Co Vám FCM nabízí?

 • Plná integrace s Portolan FIA Finančním účetnictvím
 • Automatický převod HB1 nebo ruční zadání
 • Kontrolní analýzy jsou dynamicky propojeny s APPLIX iTM1 (OLAP-databanka) a lze je libovolně integrovat do Microsoft Excel©
 • Platná vyhodnocení ke kontrole konzistence výsledků (např. aktiva = pasiva, podnikové vztahy, atd.)
 • Flexibilní struktura kont, společností a úrovní koncernů
 • Paralelní provedení rozdílných konsolidačních metod jako US-GAAP, IAS, HGB, atd.
 • Určení druhu konsolidace a automatické účtování
 • Stupňovitá a/nebo simultární konsolidace
 • Současné zpracování libovolné koncernové
 • Komfortní otevření a uzavření period, roků a verzí pro ochranu proti nežádoucím
 • Parametry výpočtů (měnové kurzy, konta, atd.) a automatických účetních zápisů (struktury podniku, historie kapitálu, atd.)
 • Ruční účtování a opakované zápisy
 • Individuální analýzy
 • Funkční rozsah systému je možné rozšiřovat dle specifikace uživatele