FAR – Majetkový reporting

Abychom získali z množství podrobných informací FXM Majetkového účetnictví informace pro management, můžeme informace zhustit dle libovolných kritérií a stupňů hierarchie, a konsolidovaně vyhodnotit.

Jako základní modul produktové řady FXM Majetkového účetnictví, umožňuje FAR Majetkový reporting konsolidaci a sloučení různých informací od hodnot odepisování až po zhuštěný obraz Vašich individuálních technických specifikací. Dodatečně nabízí integraci do Managementu informačního systému. Veškeré oblasti Portolanu iEVM Enterprise Value Managementu je možné úplně sloučit. Současně Vám FAR nabízí flexibilní propojení s informacemi ze všech ostatních oblastí Vašeho podniku.

S FAR vytvoříte individuální rozhodově orientovaný reporting, který zahrnuje analýzy a konsolidace na různých úrovních managementu s různými detailními stupni.

Tento informační systém je volně tvarovatelný a je možné jej přizpůsobit individuálně Vašim specifickým požadavkům. Ukazatele jsou lehce nastavitelné a přímým propojením s iEVM automaticky aktualizovány. Trendy a odchylky je možné jednoduše vybrat. Pro grafické zpracování Vašeho informačního souboru je k dispozici mnoho možností od jednoduchého zobrazení v Microsoft Excelu© až po rozsáhlé Business Intelligence aplikace.

Tak jsou Vaše informace v optickém náhledu přístupné a flexibilní. S FAR si můžete zobrazit také vývoj stavu majetku nebo cash flow Vašich plánovaných investic v libovolném grafu. FAR nenahrazuje Váš stávající generátor sestav. Jen Vám poskytuje doplněk, v němž můžete dále použít již existující sestavy, analýzy a grafy a díky informačnímu souboru v iEVM je aktualizovat podle nejnovějšího stavu účetnictví.

Všechno ve všem, to je Management systému informací, který přesně reaguje na Vaše individuální požadavky.