STD – Standardní kalkulace

STD-Standardní kalkulace zjišťuje výrobní resp. vlastní náklady zboží a umožňuje zobrazení nákladů na kus nebo sérii, vyhodnocení a analýzu

STD-Standardní kalkulace předpokládá nasazení modulu COM – Management zakázek. STD je řešení, které je integrováno k ERP aplikaci BPCS ™ firmy SSA Global a jehož integrovaná datová základna je používána podle požadavků standardní kalkulace.

STD kalkuluje nejen nakupovaný materiál, ale také polotovary a hotové výrobky k standardním nákladům a ohodnocuje při tom jednotky materiálu a pracovní postupy volně určenou standardní cenou.

STD vede na tomto základě kalkulované náklady vymezené dle rozdílného nastavení ohodnocení (Cost Sets), přičemž průběžně rozlišuje pořizovací resp. výrobní náklady dle druhů nákladů (Cost Buckets) na všech stupních výroby.

STD se vyznačuje těmito funkcemi:

 

  • Individuální výběr parametrů kalkulace jako jsou kalkulační množství, kusovníky a varianty pracovních plánů, platné časové období, jedno nebo vícestupňové rozpuštění kusovníků nebo pracovních plánů.
  • Nakoupené / vyrobené díly

Dodatečně ke kalkulaci výrobních nákladů produkovaného zboží může být také provedena kalkulace pořizovacích nákladů všech nakoupených dílů. (např. připočítání kalkulovaných vedlejších pořizovacích nákladů jako je doprava, clo, atd.)

  • Vyhodnocení Volný výběr BPCS™ / CST-Cost Sets k ohodnocení nakoupených dílů (suroviny, obalový materiál,…). K ohodnocení přímých hodin (mzda, provoz strojů, příprava), ale také celkových výrobních nákladů budou použity zúčtovací věty ze střediskového plánování.
  • Sestavy Je možné definovat libovolné množství sestav, které zobrazí kalkulaci dle různých hledisek popř. celkově. Počet variant kalkulace není omezen, takže může dojít k mnoha srovnáním vývoje nákladů.
  • Převod nákladů Výsledky kalkulací zboží budou předány pro účely dalšího použití také do souboru nákladů (CMF) ERP systému.