Portolan vyvinul ASR jako další základní prvek integrace s MS-Office.

ASR přistupuje přes jednotné ActiveX – rozhraní do datového skladu aplikace Portolan. Do databanky se přistupuje pomocí SQL.

To nabízí uživateli k dispozici řadu standardních vyhodnocení a sestav z oblasti finančního a majetkového účetnictví (otevřené položky, obraty, sestavy sald odběratelů / dodavatelů / věcných kont, minulých období…), ale také nákladového účetnictví (informace o kmenových datech, kontrolní sestavy, BAB-vyhodnocení na úrovni středisek nebo hierarchií) ve formátu Microsoft Excel.