FSM – Správa segmentu

Zobrazení finančních informací dle segmentů má pozorovateli pomoci lépe porozumět výdělečnosti podniku, rizikům, odhadům a tak posoudit celkově podnik.

FSM převádí účetní procesy se souvisejícími segmentovými informacemi různých druhů produktů a služeb, které podnik vyrábí a nabízí, do rozšířené hlavní knihy a tak vytváří datový základ pro vytváření segmentových zpráv.