ACT–Kalkulace skutečnosti

ACT – Kalkulace skutečnosti je nadstavbou modulu COM – Management zakázek, pro zjištění skutečných nákladů samotné výroby produktů (nedokončených a hotových výrobků). Zjištění skutečné ceny v rámci ACT pro nakoupené díly vychází z informací Finančního účetnictví FIA a také integrované IAU Kontroly faktury.

ACT kalkuluje celkové přírůstky zásob jako je nakoupený materiál, nedokončené a hotové výrobky, ke skutečně vynaloženým nákladům a ohodnocuje jejich úbytky k aktuálním, periodickým průměrným zatížením skutečnými náklady. ACT ohodnocuje zásoby skutečnými náklady a vykazuje je ve volně definovaném stupni detailů (zboží, sklad, skladové místo, atd.). Přitom rozlišuje pořizovací a výrobní náklady dle druhu nákladů/ nákladového prvku na všech úrovních výroby.

ACT- se skládá z následujících součástí:

 • výpočet průměrných skutečných cen/ohodnocení nakoupeného materiálu
 • výpočet průměrných skutečných cen/ohodnocení výrobků

Funkce pokrývají následující:

 • Výpočet průměrných nákupních cen dle period pro všechny nakoupené části (vychází z Finančního účetnictví)
 • Automatická aktualizace cen, rozdělená dle druhů nákladů (hodnota zboží, vedlejší pořizovací náklady atd.)
 • Podrobný protokol vývoje nákupních cen (výkaz všech přírůstků s množstvím a náklady)
 • Vyhotovení všech přírůstků v pořizovacích cenách (COM a/nebo PRM) s výpočtem a dalším zpracováním vývoje odchylek nákupních cen.
 • Výpočet průměrných periodických výrobních nákladů pro veškeré výrobky
 • Stupňovitá kalkulace skutečnosti výrobků se zohledněním kusovníků výrobních zakázek (změny kusovníků)
 • Protokol vývoje period, průměrné výrobní náklady na všech stupních výroby
 • Ohodnocení všech úbytků vypočítanou průměrnou cenou periody (prodeje popř. přirozené úbytky při zpracování)
 • Volný výběr výpočtového cyklu průměrné ceny (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok)
 • Testy a předběžné kontroly vývoje průměrných cen
 • Automatické protokolování veškerého zboží, jehož cenová odchylka překračuje povolenou toleranční hranici
 • Dodatečná kalkulace zakázky na základě skutečných nákladů
 • Periodické ohodnocení zásob a porovnání se skutečnými náklady